Lelkünk hangja

Barátság
2020-09-17
Hogyan kezdjünk hozzá egy kapcsolathoz?
2020-10-21

Milyen lehet egy eltávozott rokonunknak átérezni, hogy szerettei nem láthatják többet? 

Néhány nappal ezelőtt egy közeli ismerősöm volt férje iránt érdeklődött, hogy vajon újra megszületett-e már valahol? Ha egy ember nem követ el hatalmas hibákat, viszonylag rövid idő alatt újraszülethet egy megfelelőnek talált párhoz, hogy további tapasztalatokat gyűjtsön. Nem szeretnék senkit talányok elé állítani, de mindannyiunkra ugyanez vár egy napon. Szeretteink talán vissza sem néznének, ha nem fájna nekik ugyanaz a hiány a földi örömök vagy a kapcsolatok iránt. Lehet, hogy nem igazán volna helyük a szellemi szférában, míg meg nem értik a leszületés lényegét. Ahogy egy madár távlatokból néz visszafelé, a lélek ugyanígy szemlélődik a túlvilágról. Nem igazán választaná, hogy néptelen helyeken bolyongjon, amíg egy szellemi segítő rá nem talál, aki a kérdéseire őszintén válaszolva elkíséri arra a helyre, ahol a továbbindulók várakoznak. Hogy mi is volna a születés titka? Először is, hogy nem létezik halál, illetve nem olyan, mint amilyennek a Földön elképzelik. Nincs büntetés, ha hiányosan láttunk vagy félreértések miatt ostobaságokra vetemedtünk. Nincs purgatórium vagy tisztítótűz, inkább a lélek átéli a sebzettségét újra, és ha olyan félelmeket keltett, ami gyűlöletet teremtett, a lélek magasabb perspektívájából nézve visszafordítaná a maga irányába. Amit tisztítótűznek neveznek, az vágy a megtisztulásra. Másrészt nem az a születés elsődleges célja, hogy vagyont és javakat gyűjtsünk, hanem hogy a szükségleteken túl megértsük az élet körforgását. Amíg nem tiszteljük önmagunkat, nem kapunk megfelelő válaszokat. Ha szeretettel kérdezünk és befelé figyelünk, megérkezik a válasz is. Aki szereti azt, amit csinál, többnyire örömtelibben él és segíteni is tud másoknak. Sajnos vannak, akik belekényszerítik magukat mások hitrendszereibe, ami egy idő után nem működik igazán. A leszületés lényege a tapasztalás és a felemelkedés volna. Ha szereted önmagad, nincs mitől tartanod, mert nem vágysz mások életére sem.

Kit ne ért volna veszteség, bántalom az életben? Ezek válaszok azokra a korábbi életekben átélt eseményekre, amely nem lettek a helyén kezelve, ami korábban a karma fogalmát jelentette. Azóta az emberiség egy része felemelkedett egy magasabb létsíkra és rálát életének ok, okozati összefüggéseire, ami nem azt jelenti, hogy nincs visszahatás, hanem, hogy az ilyen látószögben élő ember több segítséget kap, hogy megtalálja a megoldást a felemelkedésre. Ha még életében sikerrel jár, elmarad az elkerülhetetlen visszahatás. Ha viszont nem választja önmagát, hanem hazudik magának és másoknak, hogy ő milyen ember, megbetegszik a teste, és elfordulhat életfeladatától is. Ilyenkor keresik az emberek a megoldásokat életük értelmére. Ha a betegség visszafordul, az sok szempontból jót jelent, újra élheti, amit önmagának célul tűzött ki, vagy ami életfeladatának megfelelő.

Mikor egy lélek hazatér, megsebzi a céltalan halottak látványa, annyira sok sérült ember van, akik testüket elhagyva rádöbbennek életük céltalanságára. Hogy ezt elkerülje, igyekszik felülemelkedni saját életeseményein és új célokkal ismét megszületik. Ha valakit nem hagynak élni, inkább hamarabb visszatér, mert a rossz életfeladat kényelmetlen és a lélekre nézve káros is lehet. Nincs mindenkinek szomorú haldoklása, a hasznos és mások felé kedves emberek viszonylag gyors végkimenetelt választhatnak. Aki hosszasan betegeskedik, általában korrigálást szeretne vagy javainak megfelelő elosztását az utódok között. Nincs két egyforma ember és lélek sem, de a kozmikus életenergia ugyanaz mindenkiben.  Ha az életcéllal született személy megfelelően él, helyesen táplálkozik, nem fog életenergiát veszíteni, inkább megsokszorozza azt. Mit értünk megfelelő élet alatt? Hogyha például nemcsak az utódoknak élünk, hanem odafigyelünk önmagunkra is. Lehet életcélunk az is, hogy felneveljünk gyerekeket, de mindközben hitevesztetté is válunk, miután felnőnek. Sem most, sem máskor nem figyelünk az okozati összefüggésekre. A nyugati kultúrában egész más célok vannak, mint a keletiben. Meglátásom szerint a keleti emberek hitevesztettebb nyugati emberek újra leszületett csoportja, a nyugatiak a kihalt őslakosok leszármazottai. Nem minden ember választaná a mostani hazáját, ha nem élt volna már ott, így ismeri a szokásokat, a népcsoport jellemzőit. Hazudnék-e, ha azt mondanám, hogy nem minden ember vágyik a születés körforgására, ezért rövidebb, spirituális utat választ, hogy feldolgozhassa életeseményeit? Ha például valaki orvos professzorként hozzájárul mások életének jobbá tételéhez, nagy érdemnek számít, és lehetősége van könnyítettebb életet élni. Ha valaki másolta mások életét, nem nyugodhat meg addig, míg fel nem fedezi, ki volt előzőleg vagy mi volt inkarnációjának eredeti célja. Hatalmas hiba, amit emberként elkövetünk, hogy végesnek érezzük magunkat. Lelkünk láthatatlan dimenziók irányítója is egyben, ami hatalmas előrelépést hozhat a lélek fejlődésében.